ACM machtigingsformulier

Message To The Moon machtigen tot het opzeggen van uw servicenummers

overige-producten-astronaut

ACM machtigingsformulier

U kunt hier digitaal het machtigingsformulier invullen

Het ACM Machtigingsformulier

Om Message To The Moon te machtigen voor het opzeggen van uw servicenummers is een machtiging nodig. Deze machtiging moet ondertekend worden door een tekenbevoegd persoon.

 

Na het ontvangen van het ingevulde machtigingsformulier zal Message To The Moon de opzegging van het nummer in gang zetten. Hier hoeft u verder zelf niets meer voor te doen. Alle handelingen die hieruit voortkomen zullen door Message To The Moon worden afgehandeld. Uiteraard houden wij u in de tussentijd op de hoogte van de voortgang van de opzegging.

 

Heeft u in de tussentijd nog vragen of toch andere wensen met uw servicenummer? Onze accountmanagers Alex en Mohamed staan u graag te woord via telefoonnummer 088-8000800 of plan een servicebezoek in via deze pagina.

Vul hier het machtigingsformulier in


Ondergetekende (volmachtgever)                                                                                                                             


Machtigt hierbij (gevolmachtigde)

tot het indienen van bijgevoegde aanvraag voor nummers (aanvinken wat van toepassing is) bij ACM:

De tekenbevoegdheid van de volmachtgever wordt door ACM nagegaan aan de hand van het bij het aanvraagformulier gevoegde gewaarmerkte uittreksel van de Kamer van Koophandel.


De gevolmachtigde is uitsluitend bevoegd om de bijgevoegde aanvraag in te dienen bij ACM. De volmachtgever wordt na honorering van de aanvraag nummerhouder en is verantwoordelijk voor het nummer.