Fair Use Policy

Binnen de Fair Use Policy (FUP) worden de regels omtrent het onbeperkt gebruik van het abonnement ingekaderd. De FUP houdt in dat Message To The Moon zich het recht voorbehoudt om het verkeer van haar klanten te monitoren en excessen te filteren.

Astronaut

Fair Use Policy

Binnen de Fair Use Policy (FUP) worden de regels omtrent het onbeperkt gebruik van het abonnement ingekaderd. De FUP houdt in dat Message To The Moon zich het recht voorbehoudt om het verkeer van haar klanten te monitoren en excessen te filteren.

Wat zijn de grenzen?

De Fair Use Policy treedt in werking op het moment dat u als klant vanaf 15% boven uw onbeperkt bedrag verbruikt. Message To The Moon evalueert uw belgedrag in ieder geval twee keer per jaar en kan aan de hand hier van uw abonnement bijstellen. Indien wij daar reden toe zien, behouden wij ons het recht voor om dit vaker te doen.

Wat gebeurt er als ik meer bel?

Mocht u de grenzen van de FUP overschrijden, dan stopt uw abonnement niet en kunt u gewoon blijven bellen. Echter zullen wij het bedrag waarmee u de FUP overschreden heeft alsnog bij u in rekening brengen. Tevens zullen wij uw abonnementsvorm en daarmee uw vastgestelde maandelijkse bedrag bijstellen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Voorkomen?

In principe zijn de grenzen voor het abonnement en de FUP zo gesteld dat u hier bij een voor u regulier belgedrag binnen blijft. Verandert uw situatie en denkt u de FUP grens te gaan overschrijden? Neem dan contact met ons op, wij zullen uw abonnement dat bijstellen zodat u de FUP regels niet overtreedt.

Waarom een Fair Use Policy?

Deze Fair Use Policy is in het leven geroepen om misstanden te voorkomen. Om er voor te zorgen dat we iedereen voordelige tarieven kunnen bieden moeten we excessen van anderen voorkomen en uitsluiten. Deze regeling is bedoelt om onze ‘Fair’ klanten te beschermen.

Welke abonnementen hebben een Fair Use Policy?

Alle abonnementen waarbij onbeperkt bellen is inbegrepen